لیست قیمت های لیزر مروارید در شهر قدس

پکیج های ما

 • پکیج کاربردی

  450,000تومان

 • دست کامل
 • پا کامل
 • زیر بغل و بیکینی
 • صورت کامل
 • خط شکم
 • پکیج فول بادی

  550,000تومان

 • فول بادی کامل (کل بدن)
 • صورت کامل