در کلینیک فوق تخصصی مروارید پاکسازی پیشرفته پوست به کمک دستگاه میکرودرم ابریژن توسط پرسنل کارازموده و مجرب انجام میگیرد. در این روش لایه های مرده و ازبین رفته در سطح پوست توسط این دستگاه از سطح پوست زدوده شده در نتیجه اکسیژن رسانی و در نهایت خون رسانی به بافت سطح پوست به راحتی صورت میگیرد و شادابی پوست دو چندان می گردد.