اگر شما با از بین بردن موهای زائد از طریق موچین ، ژیلت ویا اپیلاسیون خسته شده اید توصیه میشود که از تکنولوژی لیزر برای از بین بردن موهای زائد استفاده کنیددر این تکنولوژی پرتوهای فشرده شده نوربه فولیکوا های مو اصابت کرده و رنگدانه های موجود در فولیکول ، این نور فشرده شده را جذب کرده و موی زائد را ازبین میبرند. لیزر موهای زائد برای از بین بردن موهای زائد در نواحی صورت وچانه و پشت  و بازوها و پاها و غیره مفید است .در این تکنولوژی بدون اینکه پوست دچار آسیب شود فقط فولیکول موها مورد هدف قرار میگیرد.با هر پالس لیزر در کمتر از یک ثانیه موهای زیادی از یک ناحیه مورد هدف قرار میگیرد نواحی کوچکی مانند لب بالا در کمتر از چند دقیقه تحت درمان با لیزر قرار میگیرند و نواحی بزرگ تر مانند پاها و پشت در کمتر از یک ساعت میتوانند تحت درمان با تکنولوژی لیزر قرار بگیرند در طول درمان حدود هشت جلسه معمولا رشد موهای زائد به حداقل خود رسیده و تقریبا ریشه کن می شوند .دستگاه های پیشرفته لیزر در مرکز تخصصی لیزر مروارید این نوید را به مشتریان می دهد که بعد از انجام منظم لیزر در طول درمان ، موهای زائد برای همیشه ریشه کن خواهد شد.